Här hittar du inskannade versioner av tidningen Nyckelharpan. Du kan läsa eller tanka ner dessa till din dator om du vill! En fristående liten arbetsgrupp bestånde av Lena Höög, Sven Stormdal, Peder Jeppsson och Anders Hägg arbetar med detta.

Nyckelharpan Nr 1 1996

Nyckelharpan Nr 2 1996

Nyckelharpan Nr 3 1996 (utan)

Nyckelharpan Nr 4 1996

Nyckelharpan Nr 1 1997

Nyckelharpan Nr 2 1997

Nyckelharpan Nr 3 1997

Nyckelharpan Nr 4 1997

Nyckelharpan Nr 1 1998

Nyckelharpan Nr 2 1998

Nyckelharpan Nr 3 1998 (utan)

Nyckelharpan Nr 4 1998

Nyckelharpan Nr 1 1999

Nyckelharpan Nr 2 1999

Nyckelharpan Nr 3 1999

Nyckelharpan Nr 4 1999

Nyckelharpan Nr 1 2000

Nyckelharpan Nr 2 2000

Nyckelharpan Nr 3 2000

Nyckelharpan Nr 4 2000

Nyckelharpan Nr 1 2001

Nyckelharpan Nr 2 2001

Nyckelharpan Nr 3 2001 (utan)

Nyckelharpan Nr 4 2001

Nyckelharpan Nr 1 2002

Nyckelharpan Nr 2 2002

Nyckelharpan Nr 3 2002

Nyckelharpan Nr 4 2002

Nyckelharpan Nr 1 2003

Nyckelharpan Nr 2 2003

Nyckelharpan Nr 3 2003

Nyckelharpan Nr 4 2003

Nyckelharpan Nr 1 2004

Nyckelharpan Nr 2 2004

Nyckelharpan Nr 3 2004 (utan)

Nyckelharpan Nr 4 2004 - gavs ej ut!

Nyckelharpan Nr 1 2005

Nyckelharpan Nr 2 2005

Nyckelharpan Nr 3 2005

Nyckelharpan Nr 4 2005

Nyckelharpan Nr 1 2006

Nyckelharpan Nr 2 2006

Nyckelharpan Nr 3 2006

Nyckelharpan Nr 4 2006

Nyckelharpan Nr 1 2007

Nyckelharpan Nr 2 2007

Nyckelharpan Nr 3 2007

Nyckelharpan Nr 4 2007

Nyckelharpan Nr 1 2008

Nyckelharpan Nr 2 2008

Nyckelharpan Nr 3 2008

Nyckelharpan Nr 4 2008

Nyckelharpan Nr 1 2009

Nyckelharpan Nr 2 2009

Nyckelharpan Nr 3 2009

Nyckelharpan Nr 4 2009 (utan)

Nyckelharpan Nr 1 2010

Nyckelharpan Nr 2 2010

Nyckelharpan Nr 3 2010

Nyckelharpan Nr 4 2010

Obs! Ibland innehåller filnamnet ordet "utan". De tidningarna innehåller, i orginal, en förteckning över föreningens medlemmmar men som inte finns med i den inskannade versionen som finns utlagda här på internet! Detta pga "Dataskyddsförordningen", eller allmänna dataskyddsförordningen, mest känd som GDPR, som är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

Om du vill nå Anders Hägg via mail -