Upplandsspelmän

Under denna rubrik kommer ni att hitta information om uppländska spelmän som inte är så kända!

Jag har börjat med Kalle Lind i Vigelsbo som ni hittar med hjälp av sub-menyn med hans namn.

Gulamålaviten är dock mer känd!

Anders Andersson från Gåsvik (Gåsvikarn) är också en spelman som många känner till!